รถเช่า

รถตู้โตโยต้า 12 ที่นั่ง
รถตู้12ที่นั่ง เช่าเหมา 10 ชั่วโมง รวมน้ำมันและคนขับ ท่องเที่ยวเฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต

ราคา 2,500 บาทบริการเช่าเหมารถตู้รายเที่ยว รับ ส่ง จุดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

จากที่พัก ไปร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า ภายในเขตตัวเมืองภูเก็ต หาดกะหลิม หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดราไวย์ และแหลมพันวา สนามบินภูเก็ต

*คิดราคาเป็นรายเที่ยว เที่ยวละ 800 บาท*

*จองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง


รถตู้โตโยต้า 9 ที่นั่ง
รถตู้9ที่นั่ง เช่าเหมา 8 ชั่วโมง รวมน้ำมันและคนขับ ท่องเที่ยวเฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต

ราคา 2,800 บาท


บริการเช่าเหมารถตู้รายเที่ยว รับ ส่ง จุดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

จากที่พัก ไปร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า ภายในเขตตัวเมืองภูเก็ต หาดกะหลิม หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดราไวย์ และแหลมพันวา สนามบินภูเก็ต

*คิดราคาเป็นรายเที่ยว เที่ยวละ 900 บาท*

*จองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง