สุขใจไปกับท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนบ้านไม้ขาว


หมู่บ้านไม้ขาวประกอบด้วยป่าพรุและชายหาด ซึ่งหาดไม้ขาวและหนองไม้ขาวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในภูเก็ต เอกลักษณ์ของชุมชนไม้ขาวคือเอกลักษณ์ของ “ชุมชนเกษตร” 80% ของคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด 1,058 คน หรือประมาณ 586 ครัวเรือน หมู่บ้านไม้ขาวเปรียบเสมือนพื้นที่ให้ออกซิเจนของจังหวัดภูเก็ต ฟาร์มของชาวบ้าน ทำสวน ประมง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ดี ชาวบ้านนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิต

กิจกรรม

 • สปาทราย
  เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการนอนบนทรายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกลืนกินพลังงานธรรมชาติที่ดีเข้าสู่ร่างกายและถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไป หาดไม้ขาวเหมาะสำหรับนอนฝังทรายเพราะทรายสะอาดเนื้อละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะหาดกว้างรับลมและคลื่น ที่พัดเข้าฝั่งด้วยพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่สำหรับการรักษาโรค สำหรับคนทั่วไปแม้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมานอนบนผืนทราย เป็นการคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานและดีต่อสุขภาพ

 • สาธิตการจับจั๊กจั่นทะเล

ที่ภูเก็ต จั๊กจั่นทะเลสามารถพบได้ที่หาดไม้ขาวเท่านั้นเนื่องจากหาดทรายขนาดใหญ่ของหาดไม้ขาว เมื่อคลื่นมา จักจั่นฝังตัวเองอย่างรวดเร็วในทรายลึกประมาณหนึ่งฟุต จะเห็นฟองอากาศเล็ก ๆ บนคลื่น แล้วขุดลงไปหาจั๊กจั่น

 • เรียนทำอาหารไทยพื้นบ้าน (สำหรับมื้อกลางวัน)

 • ว่ายน้ำ พักผ่อน บนชายหาดที่สวยงาม

 • นั่งรถพ่วงข้างชมหมู่บ้าน มีโอกาสถ่ายรูปเครื่องบินอย่างใกล้ชิด (ขึ้นอยู่กับเที่ยวบิน)

สิ่งที่เตรียมไว้ให้สำหรับทัวร์นี้

 • รถรับส่ง

 • รถพ่วงข้าง

 • กิจกรรมตามที่กำหนด

 • อาหารพื้นบ้านมื้อกลางวัน

 • เครื่องดื่มและอาหารว่างพื้นบ้าน

 • มัคคุเทศก์

 • วิทยากรชุมชน

 • น้ำดื่มและผ้าเย็น

 • ประกันอุบัติเหตุ


หมายเหตุ

 • โปรดสอบถามรายละเอียดราคาและระยะเวลาการทำทัวร์