ท่องเที่ยวแบบผจญภัยไปกับรถเอทีวี


ราคา1 ชั่วโมง

สำหรับผู้ขับขี่

ผู้ใหญ่ 1,820 บาท / เด็ก 1,500 บาท ( 8-15 ปี)

สำหรับผู้ซ้อนท้าย

ผู้ใหญ่ 1,500 บาท / เด็ก 1,260 บาท (4-15 ปี)


โปรแกรม

 • รับจากโรงแรมโดยรถตู้ปรับอากาศ/รถยนต์ไปยังสวนเอทีวีภูเก็ต

 • ลงทะเบียนและรับฟังคำแนะนำในการขับขี่ ณ ค่ายต้อนรับเอทีวี

 • ทัวร์เริ่มต้นด้วยการขี่บนเส้นทางลูกรังเพื่อให้ครอบคลุมการขี่ในโค้ง รูปที่ 8 วงรีขนาดใหญ่และวงกลมขนาดเล็ก

 • เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานและความตื่นเต้นมากมายด้วยการขี่บนทางลาดเอียงและเต็มไปด้วยโคลน

 • สนุกกับการขี่บนเส้นทางวิบากขนาดเล็ก เช่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางแคบ และขี่ข้ามสิ่งกีดขวางท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยมของสวนท้องถิ่นและป่าเขตร้อน

 • กลับไปที่แคมป์เอทีวี เพลิดเพลินกับผลไม้สดตามฤดูกาลและเครื่องดื่มเย็น ๆ และเดินทางกลับโรงแรม

ท่องเที่ยวแบบผจญภัยไปกับรถเอทีวี


ราคา1 ชั่วโมง รวมโหนสลิงและสะพานเชือก (FLYING FOX AND ROPE BRIDGE)

สำหรับผู้ขับขี่

ผู้ใหญ่ 2,620 บาท / เด็ก 2,140 บาท ( 8-15 ปี)

สำหรับผู้ซ้อนท้าย

ผู้ใหญ่ 2,140 บาท / เด็ก 1,740 บาท (4-15 ปี)1Itinerary

 • รับจากโรงแรมโดยรถตู้ปรับอากาศ/รถยนต์ไปยังสวนเอทีวีภูเก็ต

 • ลงทะเบียนและรับฟังคำแนะนำในการขับขี่ ณ ค่ายต้อนรับเอทีวี

 • ทัวร์เริ่มต้นด้วยการขี่บนเส้นทางลูกรังเพื่อให้ครอบคลุมการขี่ในโค้ง รูปที่ 8 วงรีขนาดใหญ่และวงกลมขนาดเล็ก

 • เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานและความตื่นเต้นมากมายด้วยการขี่บนทางลาดเอียงและเต็มไปด้วยโคลน

 • สนุกกับการขี่บนเส้นทางวิบากขนาดเล็ก เช่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางแคบ และขี่ข้ามสิ่งกีดขวางท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยมของสวนท้องถิ่นและป่าเขตร้อน

 • หลังจากพักสัก 5-10 นาที คุณจะได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมและฟังการแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม

 • ทดสอบตัวเองบนสะพานผจญภัย 100 ม. กับ 6 ด่านท้าทายที่แตกต่างกัน เมื่อคุณเดินผ่านสะพาน คุณจะบินสูงเหนือทะเลสาบ 110 เมตรบน Flying Fox

 • กลับไปที่แคมป์เพื่อรับของว่าง ผลไม้สด และเครื่องดื่มเย็นๆ และเดินทางกลับโรงแรม


ราคานี้รวม

รถ รับส่ง, อุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่และทำกิจกรรม, เสื้อฝน (ถ้าหากฝนตก), น้ำดื่มและน้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวรถเอทีวี)


สิ่งที่ควรนำติดตัวไปสำหรับทัวร์นี้

ชุดลำลองที่ทะมัดทะแมงและเลอะเทอะได้, รองเท้าที่กระชับรัดกุม,ครีมกันแดด, หมวกแก้ป


ตารางการชับขี่

09.00 am – 11.00 am / 12.00 am – 02.00 pm / 03.00 pm – 05.00 pm

***สามารถนัดหมายเวลารับตามเวลาการขับขี่ที่ต้องการ*****โปรดทราบ**

 • ผู้ขับขี่ต้องอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีจึงจะขี่ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่อนุญาติให้ดื่มสุราและยาเสพติด การตั้งครรภ์ และปัญหาทางร่างกาย

 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่ขี่รถเอทีวีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง และมัคคุเทศก์/ผู้สอนของบริษัททัวร์

 • ในกรณีของผู้ขับขี่ที่มีผู้โดยสาร การยอมรับจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ให้บริการทัวร์ และลูกค้าจะต้องยินยอมลงนามในแบบฟอร์มสละสิทธิ์และใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ เป็นต้น

 • ระหว่างทัวร์ ให้ปฏิบัติตามมัคคุเทศก์/ผู้สอนอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการทัวร์จะใช้สิทธิ์ในการหยุดการขี่ที่มีความเสี่ยงและไม่มีการคืนเงิน