ทัวร์เกาะเฮครึ่งวันโดยเรือสปีดโบ้ท


(การเดินทางท่องเที่ยวเป็นแบบเดินทางร่วมกับท่านอื่น)

ราคาผู้ใหญ่ 900 บาท/ท่าน ราคาเด็ก อายุ 4-11ปี 550 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม


เรือเร็ว (speed boat) ไปกลับ ท่าเรือ-เกาะเฮ

อาหารกลางวัน

น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้

หน้ากากดำน้ำ (snorkeling mask)

เสื้อชูชีพ

ประกันอุบัติเหตุ

มัคคุเทศก์

เรือกล้วย 1 รอบ

เก้าอี้ชายหาด

*ไม่รวมรถรับส่ง และกิจกรรมบางประเภทบนเกาะ


โปรแกรม (เวลาโดยประมาณ)


09:45 ออกเดินทางไปเกาะเฮ ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที

พักผ่อนชายหาด, ดำน้ำตื้น, เรือกล้วย, อาหารเที่ยง

14:45 ออกเดินทางจากเกาะเฮกลับท่าเรือ


หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรแกรมที่ถูกตัดออกเนื่องจากสภาพอากาศ ความปลอดภัย ไม่สามารถคืนเงินได้

บางโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของ Covid-19