ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคาตามารัน


ราคาผู้ใหญ่ 1,590บาท/ท่าน ราคาเด็ก 1,390บาท/ท่าน (อายุ 3-11ปี)


ราคานี้รวม

รถรับส่ง* (ในเขตโรงแรมที่กำหนดไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ

ค่าขึ้นเกาะ

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

มัคคุเทศก์ประจำเรือ

ช่างภาพประจำเรือ

ประกันอุบัติเหตุ


โปรแกรม

07.00 น. รถตู้รับจากโรงแรมที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

08.30 น. ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ โดยเรือยอร์ชคาตามารัน

09.30 น. ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำริมหาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เช่น ดำน้ำลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล,เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ช คาตามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล

12.30 น. ถึงเกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับการดำผิวน้ำ ดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงามและขึ้นเกาะราชาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา ชมพระอาทิตย์ตก และเดินทางกลับท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

19.00 เดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง ฟังเพลงเพราะๆดื่มด่ำกับบรรยากาศของค่ำคืน พร้อมความประทับใจและภาพสวยๆ และรถตู้ส่งกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความปลอดภัย ความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดับน้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บางโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของ Covid-19