ทัวร์เกาะราชา + เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบัทราคาผู้ใหญ่ 1,200บาท/ท่าน ราคาเด็ก 1,000บาท/ท่าน (อายุ 3-12ปี)

ราคานี้รวม

รถรับส่ง (ในเขตโรงแรมที่กำหนดไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

ห้องอาบน้ำ

หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ

มัคคุเทศก์

ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว


* บริการเสริม (ไม่รวมในราคาทัวร์)

กล้องใต้น้ำGO PROให้เช่า ในราคา 1000 บาท/วัน

ฟรี เมม16 GB และถ่ายรูปใต้น้ำให้ฟรี ตอนดำน้ำแบบผิวตื้น
โปรแกรม

07:00-08:45 รถตู้รับจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง บริการชา กาแฟ ขนม ก่อนออกเดินทาง มัคคุเทศก์อธิบายโปรแกรมท่องเที่ยว ข้อมูลต่างๆบนเกาะ แนะนำกิจกรรมอื่นที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้บนเกาะ

09:30 ออกเดินทางไปเกาะราชาใหญ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาที

เดินทางถึงเกาะราชาใหญ่ ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นพร้อมอุปกรณ์ หน้ากากดำน้ำ และเสื้อชูชีพ

12:00 เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมบ้านรายาบีช รีสอร์ท หลังจากนั้นสามารถพักผ่อนที่โรงแรม ชายหาด และสระน้ำได้ตามอัธยาศัย

14:30 ออกเดินทางจากเกาะราชาไหญ่ไปเกาะเฮ (Coral Island)

พักผ่อนชายหาดที่เกาะเฮ

16:30 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับและพาท่านกลับที่พัก


หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความปลอดภัย ความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดับน้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บางโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของ Covid-19