ทัวร์อ่าวพังงา + พายแคนูโปรแกรม

เดินทางร่วมกับท่านอื่น (่join tour)

09.00-09.15 รถตู้รับจากโรงแรม

10.00 เดินทางถึงท่าเรือ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า

10.30 ออกเดินทางไปยีงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยเรือสปีดโบ้ท ชมความสวยงามที่แปลกตาของหินงอกหินย้อยตามเกาะต่างๆ เที่ยวชมเขาพิงกัน และเขาตะปู สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ James Bond

12.00 รับประทานอาหารกลางวันบนหมู่บ้านกลางน้ำ "เกาะปันหยี"

13.00 เดินทางไปยังถ้ำเขาทะลุ พายแคนูชมถ้ำลอดและป่าโกงกาง

15.30 เดินทางไปยังเกาะนาคาใหญ่ พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมบนเกาะ

17.30 เดินทางกลับถึงท่าเรือ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า และนำท่านกลับโรงแรมที่พัก


ข้อควรระวัง!

-ทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยได้รับการผ่่าตัดหลัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ หอบหืด เด็กอายุต่ำกว่า 1ขวบ *สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ไม่สามารถใช้บริการได้*

-ทัวร์โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ กระแสน้ำและเหตุผลด้านความปลอดภัย

-ทัวร์โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของโรคโควิด19


สิ่งที่ควรนำไปด้วย!
ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, ซองกันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ


ราคา

ผู้ใหญ่ 3,200 บาท / ท่าน

เด็ก 1,450 บาท / ท่าน ( 4-11 ปี )


ราคานี้รวม

รถรับส่งในเขต : หาดป่าตอง, หาดกะตะ, หาดกะรน, เมืองภูเก็ต

อาหารเที่ยง

ผลไม้ตามฤดูกาล

เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ

มัคคุเทศก์

ประกันอุบัติเหตุ


ราคานี้ไม่รวม: เก้าอี้ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำอื่นๆที่เกาะนาคา