ชุมชนบ้านบางโรง

ชุมชนประมงบ้านบางโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บ้านบางโรงเป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะทางตอนเหนือของเกาะ เป็นปากน้ำที่อุดมด้วยป่าชายเลน ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 22 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นศูนย์บริหารที่เรียกว่าเมืองถลาง ในอดีตเป็นเมืองท่าที่มีอายุมากกว่า 200 ปี มีประชากร 2,186 คน หรือประมาณ 587 ครัวเรือน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม อาชีพเกษตรกรรม การทำสวนยาง สวนสับปะรด การเลี้ยงสัตว์ และการประมงพื้นบ้าน ปัจจุบันชาวบ้านใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้มาเยือนและเจ้าบ้านโปรแกรม

08.00 รถรับจากโรงแรม

08:45 เดินทางถึงชุมชนบ้านบางโรง หัวหน้าชุมชนต้อนรับและแนะนำชุมชน ฟังบรรยาย และเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้

09.00-09.30 กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าบาติก คุณสามารถนำกลับไปใช้เพื่อช่วยลดถุงพลาสติกและเป็นของที่ระลึกจากชุมชนได้

ผ้าบาติกถือเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของวัฒนธรรมเปอรานากัน และถือเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของชาวคาบสมุทรมลายู

09.40-10.10 เยี่ยมชมฟาร์มสับปะรด สับปะรดภูเก็ต เอกลักษณ์สำคัญของภูเก็ต เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทำฟาร์ม ในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น คุณจะได้เพลิดเพลินกับสับปะรดสดๆ เย็นๆ จากฟาร์ม และเรียนรู้วิธีเก็บสับปะรดด้วยตัวเอง โดยมีคำแนะนำจากเจ้าของบ้าน จากนั้นเราจะทำขนมจากสับปะรดซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหาร เรียนรู้วิธีการปลูกสับปะรดภูเก็ตหรือที่ภูเก็ตเราเรียกว่า "ยานาท" ชิมผลิตภัณฑ์สับปะรดในสวนที่มีลักษณะเฉพาะของสับปะรดภูเก็ต คือ เนื้อหวาน กรอบ สีเหลือง เส้นน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนกรอบมาก ทำให้เกิดเสน่ห์เฉพาะตัวและหลังลอกแล้วกินได้ ทั้งหมด

10.20-10.50 เยี่ยมชม ธนาคารปู ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มใหม่ในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ปูตัวเมียที่มีไข่ ปูม้าเป็นสัตว์ในระบบนิเวศในท้องถิ่น ชาวประมงในท้องถิ่นทำการประมงและขายออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน น่าเสียดายเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ประชากรปูม้าจึงลดลงทุกปีเนื่องจากการจับปูตัวเมียที่กำลังแบกไข่ ตอนนี้โครงการ “ปูธนาคาร” จะช่วยพัฒนาเรือนเพาะชำสำหรับปูตัวเมียที่มีไข่อยู่ในอวนจับปลา ปูจะอยู่ในเรือนเพาะชำจนกว่าไข่จะฟักออกจากไข่แล้วปล่อยกลับแม่น้ำ โครงการนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในแม่น้ำ กิจกรรมนี้ เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศตลอดเส้นทาง

11.00-11.30 เยี่ยมชมสวนยางพาราและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวน ชมสาธิตกรีดยาง ทดลองกรีดยาง พร้อมกิจกรรมทำแผ่นยางในสวนยางแบบดั้งเดิม ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล อเมริกาใต้ พ.ศ. 2442 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีได้นำต้นยางพาราต้นแรกของประเทศมาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติให้เป็นบิดาแห่งยางพารา ยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้ และสร้างรายได้กว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี ส่งออกในรูปของวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางเข้มข้น

11.40-12.10 ที่สวนมะพร้าว เรียนรู้การเก็บมะพร้าว ปอกมะพร้าว ขูดมะพร้าว สอนทำตะกร้อจากใบมะพร้าว และนำตะกร้อที่ทอมาใส่ข้าวเหนียวลงไปต้มกับกะทิรอจนสุกและมีกลิ่นหอม ออกมาเป็นขนมต้มจากใบมะพร้าวให้คุณชิม ขนมใบมะพร้าวอ่อนเป็นขนมพื้นเมืองที่พิเศษมากเพราะต้องใช้ฝีมือในการทอใบมะพร้าวเป็นรังในการห่อข้าวเหนียว เคล็ดลับความอร่อยคือเลือกใบมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่ได้แกะออกมาทำให้ตะกร้อหรือรังข้าวเหนียวดูสวยงาม หอมจนแทบไม่ต้องใช้ใบเตย

12.20-13.30 มื้อกลางวัน สามารถเลือกพื้นที่รับประทานอาหารได้ 2 แห่ง คือ ไม่ว่าจะที่บ้านแพลอยน้ำหรือในสวนทุเรียน

13.30-14.30 เดินทางกลับโรงแรม

รายการอาหารกลางวัน:
1)
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
2)
กุ้งผัดซ้อสมะขาม
3)
ไก่ต้มข่า
4)
ผัดผักเหมียง
5)
ข้าวสวย
6)
น้ำดื่ม
7)
โอ้เอ๋ว (ขนมหวานท้องถิ่นภูเก็ต)

ราคา
2,100 บาท / ท่าน
ทัวร์รับขั้นต่ำ 2ท่าน

ราคานี้รวม

  • รถตู้ รับส่ง

  • กระเป๋าผ้าบาติก และกิจกรรมที่กำหนด

  • อาหารกลางวัน

ราคานี้ไม่รวม

  • มัคคุเทศก์